Algengar spurningar

Hverjir geta leitað til Hugverkanefndar?
Allir starfsmenn og doktorsnemendur Háskóla Íslands og Landspítala.

Hvers vegna ætti ég að leita til Hugverkanefndar?

Ef þú ert með uppfinningu eða rannsóknaniðurstöðu sem þú telur að geti verið einkaleyfishæf eða unnt að hagnýta, ber þér samkvæmt lögum um uppfinningar starfsmanna að tilkynna það til Hugverkanefndar. Allir starfsmenn og doktorsnemendur Háskólans og Landspítala geta þar að auki snúið sér til Hugverkanefndar til að fá margvíslega aðstoð varðandi hagnýtingu annarra rannsóknaniðurstaðna og þekkingar. Þeir sem hafa áhuga á að skoða hvort rannsóknir þeirra séu þess eðlis að ástæða sé til að huga að hagnýtingu ættu tvímælalaust að snúa sér til nefndarinnar.

Hvenær þarf ég að tilkynna rannsóknaniðurstöður til Hugverkanefndar?

Tilkynna þarf Hugverkanefnd um uppfinningu/nýjung eða rannsóknarniðurstöðu áður en hún er gerð opinber, hvort heldur sem það er í ræðu eða riti. Einkaleyfisvernd er háð því að uppfinning/nýjung hafi ekki verið birt og skiptir þá ekki máli hvar í heiminum birtingin á sér stað.

Hvaða gerist eftir tilkynningu til Hugverkanefndar?

Fyrsta skref er að meta rannsóknaniðurstöðu (uppfinningu/nýjung)  m.t.t. hvort ákjósanlegt sé að sækja um einkaleyfi og hvort hagnýting sé vænlegur kostur fyrir stofnanirnar og einstaklinginn sem í hlut á. Ef niðurstöður eru jákvæðar og Hugverkanefnd ákveður að hagnýta uppfinningu/nýjung er gerður samningur um fjárhagsleg réttindi af hagnýtingu hugverka við einstakling. Ef ákveðið er að sækja um einkaleyfi fjármagnar nefndin þá vinnu. Hugverkanefnd kannar hvort unnt sé að hagnýta uppfinningu/nýjung með því að veita nytjaleyfi eða selja hugverkið og hefur samskipti við viðeigandi aðila og sérfræðinga í því sambandi. Ef ákveðið er að stofna fyrirtæki er samið um hlut stofnananna í fyrirtækinu og síðan aðstoðað við stofnun fyrirtækis.

Hvað fæ ég fyrir minn þátt í uppfinningu/nýjung?

Meginreglan við skiptingu arðs af hagnýtingu uppfinningar/nýjungar er:
a) Starfsmaður (starfsmenn) - 35%.
b) Rannsóknastarf starfsmanns -10%.
c) Starfseining starfsmanns - 10%.
d) HÍ og LSH - 45% sem ráðstafað er að hluta til Hugverkanefndar samkvæmt ákvörðun rektors HÍ eða forstjóra LSH, eftir því sem við á.
Hugverkanefnd er þó heimilt við ákvörðun um skiptingu arðs að taka tillit til annarra sjónarmiða t.d. framlags aðila til þróunar uppfinningar/nýjungar og hvernig fjármögnum starfsins (aðstaða, búnaður, tæki, starfsmenn) hafi verið háttað.

Hverjir meta uppfinningar/nýjungar sem sendar eru til Hugverkanefndar?

Nefndin metur uppfinningar og hugmyndir með aðstoð viðeigandi sérfræðinga innan eða utan stofnananna. Þess er gætt að þeir sem fengnir eru til matsins viðhafi trúnað, hafi nægilega þekkingu á viðkomandi sviði, en séu jafnframt ekki tengdir rannsóknunum eða viðkomandi aðila með beinum hætti. Ef unnin er könnun á nýnæmi eða mögulegum markaði, er almennt leitað til fyrirtækja og samstarfsaðila sem sérhæfa sig í slíkum könnunum.

Nánari upplýsingar má finna í starfsreglum Hugverkanefndar.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is